AIGÜES DE CONSUM HUMÀ

El coneixement dels sistemes de subministrament de les aigües de consum humà i dels requisits que estableix la legislació vigent en les condicions sanitàries de les instal·lacions, ens permet oferir-li assessorament en:

- Disseny i implantació dels programes d'autocontrol

- Interpretació dels resultats dels autocontrols i proposta de les mesures correctores

- Formació en la gestió de dades del SINAC

Cursos

Any 2022

 

Curs de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc de la legionel·losi (25 hores)

 

Curs de renovació (10 hores)

(pels que van fer la darrera formació l'any 2017)

 

 

Si necessita formació, contacti amb nosaltres i l'informarem dels propers cursos. Podem fer el curs

a les seves instal·lacions amb un mínim de participants. 

 

 

Per a més informació: 
gemsongrup@gemsongrup.com