Curs de renovació de manteniment higienicosanitari d'instal·lacions de risc davant la Legionel·la (10h)

Cada 5 anys, s’ha de fer el curs de renovació, per actualitzar els coneixements d’acord amb els avenços científics i tècnics d’aquesta matèria. Aquesta formació és de 10 hores.

Curs autoritzat pel Institut d’Estudis de la Salut i homologat per la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo

Adreçat a personal dedicat a fer operacions de prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions de risc (revisió i manteniment de les instal·lacions, neteja i desinfecció, determinacions paràmetres de control, presa de mostres...) i que fa 5 anys que disposen de la formació inicial en matèria de prevenció i control de la legionel·losi, i també els que faci 5 anys que van fer la primera renovació.

Informació detallada del Curs de Renovació
Curs de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la (Renovació).
cursrenovacio.pdf
Documento Adobe Acrobat [116.5 KB]

Cursos

Any 2022

 

Curs de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions de risc de la legionel·losi (25 hores)

 

Curs de renovació (10 hores)

(pels que van fer la darrera formació l'any 2017)

 

 

Si necessita formació, contacti amb nosaltres i l'informarem dels propers cursos. Podem fer el curs

a les seves instal·lacions amb un mínim de participants. 

 

 

Per a més informació: 
gemsongrup@gemsongrup.com